Publicerat: 2018-06-07 16:52:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om FXI: FX International måste genomgå en ny noteringsprövning på Spotlight

Valutahandelsbolaget FX International har som tidigare meddelats erhållit ett erbjudande om ett kapitaltillskott om 3 miljoner kronor och att en majoritet av styrelseledamöterna i bolaget i och med kapitaltillskottet ersätts med nya ledamöter. Erbjudandet är villkorad av Spotlights, tidigare Aktietorget, godkännande.

FX International har nu erhållit besked från Spotlight att bolaget behöver genomgå en ny noteringsprövning, vilket bland annat innebär framtagande av ett noteringsmemorandum. Bakgrunden till beslutet är att Spolight anser att bolagets verksamhet, organisation, eller andra förhållanden genomgår väsentlig förändring.

En noteringsprövning tar normalt en till två månader. Vid ett negativt beslut kommer en diskussion med Spotlight om avnotering av bolaget att äga rum. Bolagets nuvarande styrelse kommer att ta beslut i frågan om att genomföra nyprövning under de närmsta dagarna.

FX International AB

Algoritmbaserad valutahandel med egen tillgångsmassa i kombination med belåning

Drottninggatan 62,
252 21 HELSINGBORG
070-9681004 http://www.fxi.se