Publicerat: 2018-06-08 08:04:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om AcouSort: Acousort tecknar licens- och distributionsavtal med Instrumentation Laboratory

Bioteknikbolaget Acousort har tecknat licens- och distributionsavtal med amerikanska Instrumentation Laboratory. Avtalet ger årliga royaltyintäkter på ett par hundra tusen euro. Avtalstiden är tio år, enligt ett pressmeddelande.

De två parterna har ett samarbete sedan tidigare och de har lämnat in en gemensam patentansökan. Samarbetet rör användandet AcouSorts akustofluidik-teknologi i Instrumentation Laboratorys kliniska diagnostikinstrument. Nu kommer en implementering ske i flera av det amerikanska bolagets diagnostiksystem.

“Detta licens- och distributionsavtal med IL är en stor milstolpe för AcouSort avseende kommersialiseringen av vår ultraljudsbaserade separationsteknologi. Avtalet har ett signifikant värde för AcouSort, dels på grund av intäkterna det medför och dels för att det öppnar upp dörren och blir en modell för framtida licensavtal inom andra applikationsområden", kommenterar Acousort-chefen Torsten Freltoft avtalet.

AcouSort AB

AcouSort AB är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod att separera, anrika och rengöra biologiska celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för bioanalytisk forskning. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande life science företag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning).

Medicon Village,
221 88 LUND
+45 2045 0854 http://www.acousort.com