Publicerat: 2018-06-13 09:47:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Colabitoil: Colabitoil ingår nytt leveransavtal med Neste

Förnyelsebara drivmedelsbolaget Colabitoil har i dag ingått ett nytt leveransavtal med Neste, som är världens största producent av förnybar diesel HVO100. Det uppger bolaget i ett pressmeddelande.

Avtalet säkrar leveranser till befintliga och nya kunder och utvecklar samarbetet ytterligare.

Colabitoil Sweden AB

Med fokus på kundnytta, affärsnytta och klimatnytta leder vi utvecklingen av förnybara drivmedel för ett fossilfritt samhälle.

Fabriksvägen 53,
81730 Norrsundet
026-101040 https://www.colabitoil.com/