Publicerat: 2018-06-13 10:51:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om New Equity Venture: New Equity Ventures dotterbolag Le Sowt på gång med förvärv

Investeringsbolaget New Equity Ventures helägda dotterbolag Le Sowt har ingått en avsiktsförklaring rörande ett potentiellt inkråmsförvärv. Det gäller ett nätverk av webbplatser som tillhandahåller cirka 15 000 populära gratisspel. Köpeskillingen är på 85 000 dollar som betalas kontant, enligt ett pressmeddelande.

Först ska dock sedvanlig due diligence genomföras och målet är att nå ett definitivt förvärvsavtal innan juni är över.

Webbplatserna har under den senaste tolvmånadersperioden haft mellan 2-4 miljoner unika besökare i månaden. Verksamhetens årsomsättning beskrivs vara cirka 76 000 dollar med ett rörelseresultat om 58 000 dollar.

New Equity Venture International AB

"NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med såväl kontanter som nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som mål att vara delaktiga i målbolagens affärs- och strategiutveckling."

Box 5141,
102 43 STOCKHOLM
08-410 59 140 http://www.newequityventure.com