Publicerat: 2018-06-13 15:49:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om QuiaPEG Pharmaceuticals: Quiapeg Pharmaceuticals kallar till extrastämma den 29 juni

Läkemedelsbolaget Quiapeg Pharmaceuticals Holding kallar till en extra bolagsstämma den 29 juni i Stockholm. Aktieägarna ska där ta ställning till förslaget om emission av teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Quiapeg Pharmaceuticals. Det framgår av kallelsen.

Förslaget handlar om en riktad emission av högst en miljon teckningsoptioner som, om de tecknas fullt ut, innebär att aktiekapitalet ökar med 900 000 kronor vilket motsvarar en utspädning om cirka 3,5 procent.

Dotterbolaget ska efterteckning ha rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i bolaget, heter det.

Den 18 juni håller bolaget sin ordinarie årsstämma.

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Bolagets affärsidé är att med hjälp av bolagets patenterade teknologiplattform dels utveckla förbättrade och patenterbara versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel, dels sälja licenser.

Virdings Allé 32 B,
754 54 Uppsala
070-693 1253 http://www.quiapeg.com