Publicerat: 2018-06-13 16:47:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Cereno Scientific: Cereno Scientific har emitterat den tredje tranchen i finansieringslösning

Forskningsbolaget Cereno Scientific har emitterat den tredje tranchen av konvertibler och teckningsoptioner uppgående till 3,5 miljoner kronor till European High Growth Opportunities Securitization Fund, i enlighet med den finansieringslösning som Cereno meddelade den 19 mars i år. Det framgår av ett pressmeddelande.

Konvertiblerna utfärdas tillsammans med 134 615 teckningsoptioner kopplade till konvertiblerna som berättigar European High Growth Opportunities Securitization Fund att
teckna 134 615 B-aktier inom fem år till lösenpriset 7,8 kronor per aktie. Teckningsoptionerna utfärdas utan kostnad. Bolaget kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att erhålla 1,05 miljoner kronor, motsvarande 30 procent av konvertiblernas nominella värde.

Cereno Scientific AB

"Cereno Scientific utvecklar ett nytt förebyggande läkemedel mot blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta propplösningsmekanism som ska användas vid behandling av trombosrelaterade kardiovaskulära sjukdomar på den globala marknaden. Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i världen."

Erik Dahlbergsgatan 11 A,
411 26 GÖTEBORG
+46 (0) 733 74 03 74 (VD) http://cerenoscientific.se/