Publicerat: 2018-06-14 08:52:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Calmark: Calmarks nyintroduktion på Spotlight blev fulltecknad

Medicinteknikbolaget Calmarks nyemission av units inför planerad notering på Spotlight Stock Market blev övertecknad. Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningstiden avslutades den 11 juni och nyemissionen av units tecknades till 23 miljoner kronor inklusive teckningsåtagande, vilket motsvarar en teckningsgrad om 100,4 procent.
Bolaget tillförs 23 miljoner kronor före emissionskostnader som beräknas till 1,8 miljoner kronor och får 250 nya aktieägare. Första handelsdag på Spotlight för B-aktien blir den 6 juli. Sedermera Fondkommission blir likviditetsgarant för aktien.

"Jag vill tacka alla investerare som valt att teckna i emissionen. Vi är nöjda med utfallet och ser fram emot vårt fortsatta arbete med att färdigställa våra produkter och lansera dessa på marknaden. Under 2018 kommer vi att påbörja uppbyggnad av produktion och fortsätta vår CE-märkningsprocess. Vi ser en bra potential i Calmark och vi är säkra på att våra produkter kommer att göra skillnad för de minsta patienterna", kommenterar vd Anna Söderlund.

Calmark emitterar 5,00 miljoner B-aktier och 3,00 miljoner teckningsoptioner TO 1B. Bolaget har därefter 10,40 miljoner aktier utestående, varav 0,54 miljoner A-aktier och resterande B-aktier. Därutöver finns 3,00 miljoner teckningsoptioner TO 1B som kan utnyttjas för att teckna B-aktier till teckningskursen 5,40 kronor per aktie i maj till juni 2019.

Sedermera Fondkommission är Calmarks finansiella rådgivare i samband med emissionen av units och den planerade noteringen på Spotlight.

Calmark Sweden AB

Calmarks affärsidé är att utveckla tillförltiliga och lättillgängliga tester riktade mot nyfödda. Bolaget utvecklar ett PNA-instrument anpassat för mätning av biomarkörer för sjukdomstillstånd hos nyfödda barn, som enklare genererar ett snabbare resultat. Patientnära diagnostik (PNA) är mätinstrument som är utvecklade för att utföra mätning där patienten befinner sig, både på vårdavdelning och som en möjlighet till provtagning även om patienten inte befinner sig på sjukhus.

Karlstad Innovation Park, Sommargatan 101A,
65637 Karlstad
+46 70 213 25 35 www.calmark.se