Publicerat: 2018-06-14 10:20:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om PExA: Pexa ska utveckla analysmetoder med Tataa

Medicinteknikbolaget Pexa har inlett ett samarbete med Tataa Biocenter om att utveckla analysmetoder som kan hitta nya typer av biomarkörer. Inom ramen för samarbetet ska Pexas teknik kombineras med Tataas kunskaper inom biokemisk analys av biologiska prover, enligt ett pressmeddelande.

"Projektet kan ge nya lösningar som stärker vår metod inom detektion av biomarkörer för tidig och specifik lungdiagnostik. På sikt skulle resultaten kunna ligga till grund för att bredda vårt produkterbjudande till att omfatta även biokemisk analys", skriver Erik Ekbo, vd Pexa, i en kommentar.

PExA AB

"PExAs affärsidé är att förse lungforskare med en ny, unik och icke-invasiv metod för enkel och tillförlitlig insamling av potentiella biomarkörer från de små luftvägarna genom att tillhandahålla 1) insamlings- och mätinstrument med service- och supportavtal, 2) förbrukningsartiklar och 3) analystjänster."

,
411 26 GÖTEBORG
+46 (0)70 586 43 80 http://www.pexa.se