Publicerat: 2018-07-06 12:23:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Nanexa: Närstående till styrelseledamot i Nanexa säljer 10 000 aktier

Jessica Östberg, närstående till Christian Östberg som är styrelseledamot i forskningsbolaget Nanexa, har den 5-6 juli sålt 10 000 aktier i bolaget. Aktierna såldes till en kurs på mellan 5,20 och 5,55 kronor per aktie, en affär på drygt 54 000 kronor. Affären gjordes på Aktietorget. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.

Nanexa AB

Nanexa är ett nanoteknologibolag med inriktning på drug delivery. Bolaget ska effektivt driva innovativa projekt från upptäcktsfas till licensiering i preklinisk fas.

Virdings Allé 32,
754 50 UPPSALA
018-100 300