Publicerat: 2018-05-15 08:35:52 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt. Disclaimer

Direkt om Insplorion: RESULTAT FÖRE SKATT -1,8 MLN KR 1 KV (-1,4)

STOCKHOLM (Direkt) Insplorion, som handlas på Aktietorget, hade ett resultat efter finansiella poster på -1,8 miljoner kronor under det första kvartalet (-1,4).

Omsättningen uppgick till 56.000 kronor (137.000) och rörelsens intäkter uppgick till 441.000 kronor (677.000).

Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -2,3 miljoner kronor (-1,7).

"Arbetet under 2018 års första kvartal präglades dels av ett fortsatt starkt fokus på våra egna projekt, dels av ett successivt utökat samarbete med andra industriella aktörer", skrev vd Patrik Dahlqvist i en kommentar.


Insplorion AB

"Insplorion AB är ett svenskt företag som utvecklar och säljer den egna teknologin NanoPlasmonic Sensing som på ett helt nytt sätt ser vad som händer i ytskikt på nanonivå. Teknologin säljs som färdiga mätinstrument till forskare i hela världen som nu får möjlighet att undersöka molekylära förändringar i realtid inom sina vitt skilda forskningsområden som Life Science och Clean Tech. Teknologin utvecklas även till unika sensorsystem för industriell övervakning och interaktiva slutprodukter som exempelvis statusmätning hos fordonsbatterier och gasövervakning."

Sahlgrenska Science Park, Medicinaregatan 8A,
413 90 GÖTEBORG
+46 (0)31 3802695 http://www.insplorion.com