Mer från bolag Publicerat: 2016-06-13 16:35:00

Recyctec Holding AB: Försäljningsorganisation

Recyctec lanserar nu glykolprodukter för värme/kylanläggningar av olika slag genom egna säljare samt även genom olika distributionskanaler inom kort.

Recyctec har på provisionsbasis nu två nya säljare samt pågående avtalsdiskussioner med flera etablerade distributionskanaler rörande vår egen produkt ”Earthcare” som även kan fås med miljövänliga tillsattser vilket gör produkterna helt unika. Distributionskanalerna kommer att verka regionalt medan någon kommer att vara rikstäckande, vidare finns det även kanaler ute i Europa som visat intresse. Samtliga distributionskanaler som är utvalda av Recyctec har ett gediget kunnande i branschen, detta för att få stort genomslag i marknaden.

För ytterligare information, kontakta Recyctec Holding AB:

Göran Ahlquist, VD

E-post: goran.ahlquist@recyctec.se

Telefon: 076-021 73 88

Recyctec Holding AB

"Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden."

Ideon Science Park,
223 70 LUND
010-33 00 288