Publicerat: 2018-05-15 09:45:36 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt. Disclaimer

Direkt om Nanexa: RESULTAT -2,3 MLN 1 KV, FOKUS PÅ KOMMERSIALISERING

STOCKHOLM (Direkt) Nanoteknologiska drug delivery-bolaget Nanexa, som handlas på Aktietorget, kommer under 2018 att lägga stort fokus på att kommersialisera sitt system Pharmashell som bedöms ha stor potential inom ett flertal indikationsområden.

Det framgår av delårsrapporten.

Samarbetet Nanexa har med Astra Zeneca fortsätter i oförändrad hastighet och är prioriterat, heter det.

Finansiellt sammandrag av 1 kv 2018

Omsättning 105 ksek (35)

Rörelseresultatet (EBIT) -2,3 mln kr (-1,9)

Resultat per aktie -0:20 kr (-0:25)

Periodens kassaflöde -3,5 mln kr (-2,8)


Nanexa AB

Nanexa är ett nanoteknologibolag med inriktning på drug delivery. Bolaget ska effektivt driva innovativa projekt från upptäcktsfas till licensiering i preklinisk fas.

Virdings Allé 32,
754 50 UPPSALA
018-100 300 http://www.nanexa.com