Publicerat: 2018-05-17 10:59:52 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt. Disclaimer

Direkt om Enrad: RESULTAT -1,8 MLN KR 1 KV (-0,9)

STOCKHOLM (Direkt) Enrad, som handlas på Aktietorget hade en nettoomsättning på 1,3 miljoner kronor under det första kvartalet 2018 (0,8) och resultat efter finansiella poster blev -1,8 miljoner (-0,9).

Enrad har nu avslutat allt kring VVS-verksamheten som en av grundarna tidigare drivit i bolaget.

"Detta innebär också att vi tappar omsättning men det är något vi ser att vi kommer att hämta hem. En del förseningar gör att vi haft arbeten ända in i maj månad och fått köpa in tjänster till en betydligt högre timkostnad. Detta kommer tillfälligt dra ner vår bruttomarginal. Vi har även ett antal större engångsposter i form av rekryteringar till försäljning, produktion, uppstart IT-system och flertalet mässor som belastar resultatet", skriver vd Andreas Bäckäng i rapporten.


Enrad AB

Enrads affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja miljövänliga energilösningar samt installation. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter.

Verkstadsgatan 10,
504 62 BORÅS
+46 (0) 33 297550