Mer från bolag Publicerat: 2017-04-20 16:26:00

Raybased AB: Förtydligande av nyhetsbrev från 2017-04-19

Det nu lanserade konfigureringsverktyget är en utveckling av Raybaseds befintliga verktyg till en ny generation av webbaserade verktyg

Med den nya versionen av verktyget går det mycket snabbare än tidigare att förbereda och genomföra installationer.

”Vi har satsat mycket på framtagningen av ett riktigt effektivt verktyg, eftersom vi vet hur viktigt det är för oss och för installatörerna att ha tillgång till ett bra stöd när vi ökar våra försäljningsvolymer”, säger Raybaseds VD Lennart Olving.

Med det nya verktyget går det att enkelt genom att bara dra streck i ett ritverktyg automatiskt skapa eller modifiera program och konfigurationer.

”Kortade ledtider med mindre manuellt arbete, rätt från början och enkelhet att göra förändringar har varit vår målsättning med det nya verktyget. På så sätt stöttar verktyget Raybaseds övergripande mål om kostnadseffektivitet, tillförlitlighet och flexibilitet”, säger Lennart Olving.

Lennart Olving, VD Raybased


För ytterligare information

Lennart OlvingVD, Raybased AB (publ)Telefon: 0725 - 486 688
E-post: lennart.olving@raybased.com 
Lars Elmberg Styrelseordförande, Raybased AB (publ)Telefon: 0708 - 237 004E-post: lars.elmberg@raybased.com  

Raybased AB

"Raybased utvecklar och säljer ett trådlöst system för övervakning, styrning och optimering av elektriska funktioner i en fastighet."

Nohabgatan 18A,
461 53 TROLLHÄTTAN
0520-423 444 http://www.raybased.com