Pressmeddelande Publicerat: 2014-08-11 16:49:00

EQL Pharma AB: EQL Pharma har ansökt om och framgångsrikt erhållit partihandelstillstånd för parallellimporterade läkemedel

EQL Pharma, som är specialiserat på att utveckla och sälja nisch-generika i Norden, har erhållit partihandelstillstånd för parallellimport av läkemedel. EQL Pharma avser att arbeta selektivt med en mindre portfölj lönsamma parallellimporterade original med en eller flera av de svenska apotekskedjorna som slutkunder. För att kunna driva verksamheten tydligt avgränsad från den övriga affären har verksamheten placerats i dotterbolaget EQL Pharma International AB. Strategin är att göra en stegvis etablering enligt en låg risk-princip. Grunden för parallellimport är att läkemedelsbolagen anpassar prissättningen av läkemedel till priskänsligheten på den aktuella marknaden. Samma läkemedel säljs alltså för olika pris i olika länder. Bättre betalningsförmåga hos det aktuella sjukvårdssystemet ger ett högre pris och vice versa. Dessutom kan inbördes förskjutningar i EUs olika valutor ge upphov till ytterligare prisdifferenser. Kortfattat innebär parallellimport att läkemedel köps in i ett visst EU-land där det säljs till ett lägre pris, till exempel i Portugal, för att sedan importeras och packas om för försäljning i annat EU-land, till exempel i Sverige. Det bör observeras att det rör sig om exakt samma läkemedel, som tillverkas i samma fabrik och med samma kvalitetsstandard, men som sedan säljs till olika pris i olika länder. Det enda som skiljer är förpackningen och bipacksedeln som är anpassade för respektive land, därav omförpackningen av den parallellimporterade produkten innan den kan säljas. I Sverige står parallellimporten för ungefär 20 procent av den totala försäljningen av originalläkemedel. För ytterligare information, vänligen kontakta: Christer Fåhraeus VD EQL Pharma AB (publ) Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00 E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com Hemsida: www.eqlpharma.com EQL Pharma AB (publ) i korthet EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget har tre (3) nisch-generika på marknaden och en pipe-line som senast under 2015 skall växa med minst fyra( 4) ytterligare ”first-in-class generics” (generika utan eller med mycket begränsad konkurrens utöver originalläkemedlet) och under 2016 med ytterligare minst sex (6) nisch-generika. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden.

Dokument

EQL Pharma AB

EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget marknadsför för närvarande 8 nisch-generika (dvs generika med liten eller ingen konkurrens bortsett från originalläkemedlet) på den svenska och danska marknaden, i tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2018 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. EQL Pharma bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 7 (8) personer och är noterat på AktieTorget. EQL Pharma bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat Indien och Kina.

Stortorget 1,
222 23 LUND
+46 46 12 01 70 http://www.eqlpharma.com