Pressmeddelande Publicerat: 2014-08-11 16:50:00

EQL Pharma AB: EQL Pharma utser Anna Rytter till RA and QA manager med tillträde 10 september 2014

EQL Pharma rekryterar Anna Rytter och förstärker därmed sin avdelning för regulatoriska frågor och för kvalitetsarbete. Anna Rytter kommer att projektleda arbetet med utveckling av bolagets nisch-generika tillsammans med EQLs utvecklingspartners samt förbereda och skicka in ansökningar till de nordiska läkemedelsmyndigheterna för produktgodkännande. Anna Rytter har en magisterexamen i molekylärbiologi och är medicine doktor i experimentell hjärnforskning vid Lunds Universitet. Närmast kommer Anna från Leo Pharma A/S i Köpenhamn. ”Att tillträda tjänsten som Regulatory Affairs and Quality Affairs manager på EQL Pharma ser jag som en mycket spännande uppgift. EQLs affärsidé att utveckla nisch-generika är högintressant och jag tror min forskarbakgrund kommer att passa väl in i arbetet med nyutveckling av nisch-generika” säger Anna Rytter. ”EQL Pharma fortsätter sin satsning på att sätta nya strategiska nisch-generika på marknaden. I vårt nära samarbete med våra utvecklingspartners och vid sammansättningen av högkvalitativa produktansökningar till de nordiska läkemedelsmyndigheterna kommer Anna att spela en nyckelroll”, säger Christer Fåhraeus, VD på EQL Pharma. För ytterligare information, vänligen kontakta: Christer Fåhraeus VD EQL Pharma AB (publ) Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00 E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com Hemsida: www.eqlpharma.com EQL Pharma AB (publ) i korthet EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget har tre (3) nisch-generika på marknaden och en pipe-line som senast under 2015 skall växa med minst fyra( 4) ytterligare ”first-in-class generics” (generika utan eller med mycket begränsad konkurrens utöver originalläkemedlet) och under 2016 med ytterligare minst sex (6) nisch-generika. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden.

Dokument

EQL Pharma AB

EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget marknadsför för närvarande 8 nisch-generika (dvs generika med liten eller ingen konkurrens bortsett från originalläkemedlet) på den svenska och danska marknaden, i tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2018 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. EQL Pharma bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 7 (8) personer och är noterat på AktieTorget. EQL Pharma bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat Indien och Kina.

Stortorget 1,
222 23 LUND
+46 46 12 01 70 http://www.eqlpharma.com