Pressmeddelande Publicerat: 2014-08-19 11:24:00

EQL Pharma AB: EQL Pharma inleder strategiskt samarbete med HEC Pharm

Som en del i satsningen på nisch-generika har EQL Pharma ingått ett strategiskt samarbetsavtal med det kinesiska läkemedelsbolaget HEC Pharm. Inledningsvis har tre produkter kontrakterats för gemensam utveckling och avsikten är att addera ytterligare produkter framöver. HEC Pharm, som är en del av HEC Group, grundades 2002 och är idag ett av Kinas ledande läkemedelsbolag. Bolaget innehar tillstånd att tillverka läkemedel både för den europeiska marknaden såväl som för USA och för den inhemska marknaden, och har en årlig omsättning på 2,5 miljarder USD. För mer information om HEC, se länk: www.hecpharm.com/about-hec/hec-group.html As a part of the strategic focus on niche generics, EQL Pharma has entered into a strategic collaboration agreement with the Chinese pharmaceutical company HEC Pharm. Initially, three products have been contracted for joint development, with the intention to add further products ahead. HEC Pharm, being a part of the HEC Group, was founded in 2002 and is today one of Chinas major pharmaceutical companies. The company holds licenses to manufacture pharmaceuticals both for the European markets as well as for the USA and the domestic market and has an annual turnover of USD 2.5 billion. For more information about HEC, please see the link: www.hecpharm.com/about-hec/hec-group.html För ytterligare information, vänligen kontakta: Christer Fåhraeus VD EQL Pharma AB (publ) Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00 E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com Hemsida: www.eqlpharma.com EQL Pharma AB (publ) i korthet EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget har tre (3) nisch-generika på marknaden och en pipe-line som senast under 2015 skall växa med minst fyra( 4) ytterligare ”first-in-class generics” (generika utan eller med mycket begränsad konkurrens utöver originalläkemedlet) och under 2016 med ytterligare minst sex (6) nisch-generika. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden.

Dokument

EQL Pharma AB

EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget marknadsför för närvarande 8 nisch-generika (dvs generika med liten eller ingen konkurrens bortsett från originalläkemedlet) på den svenska och danska marknaden, i tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2018 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. EQL Pharma bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 7 (8) personer och är noterat på AktieTorget. EQL Pharma bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat Indien och Kina.

Stortorget 1,
222 23 LUND
+46 46 12 01 70 http://www.eqlpharma.com