Pressmeddelande Publicerat: 2014-08-25 14:17:00

EQL Pharma AB: Hydroxyzine EQL Pharma nu godkänd i Sverige, Norge och Danmark – godkännande i Finland väntas inom kort

Läkemedlet Hydroxyzine EQL Pharma har blivit godkänt för försäljning av det svenska, norska och det danska läkemedelsverket. Godkännande i Finland väntas inom kort. Hydroxyzine EQL Pharma tillhör en grupp av läkemedel som kallas för sederande antihistaminer. Läkemedlet har flera användningsområden, det används bland annat vid behandling av ångest samt vid behandling av olika typer av allergiska reaktioner. Den totala omsättningen i originalledet på de marknader som EQL ansökt för är 34 mkr årligen. För närvarande finns ingen annan konkurrent än originalet på marknaden. EQL:s mål är att börja sälja Hydroxyzine senast under Q1 2015. För att läkemedlet ska kunna säljas framgångsrikt måste det bedömas som medicinskt utbytbart av de olika nordiska läkemedelsverken, något som bör kunna ske de närmaste veckorna. Någon garanti för detta finns inte även om det absoluta flertalet generika blir bedömda som utbytbara när de nått denna fas. ”Vi är mycket glada för att ytterligare ett av våra nisch-generika nu blivit godkänt och närmar sig lansering. Produkten är en del av vår långsiktiga satsning på nya strategiska nisch-generika med liten eller ingen konkurrens. Produkten är dessutom viktig för att uppnå EQL:s finansiella mål för 2015 – en omsättning på 30-50 mkr och ett EBITDA resultat på 7-12 mkr”, säger Christer Fåhraeus, VD på EQL Pharma. För ytterligare information, vänligen kontakta: Christer Fåhraeus VD EQL Pharma AB (publ) Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00 E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com Hemsida: www.eqlpharma.com EQL Pharma AB (publ) i korthet EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget har tre (3) nisch-generika på marknaden och en pipe-line som senast under 2015 skall växa med minst fyra( 4) ytterligare ”first-in-class generics” (generika utan eller med mycket begränsad konkurrens utöver originalläkemedlet) och under 2016 med ytterligare minst sex (6) nisch-generika. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden.

Dokument

EQL Pharma AB

EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget marknadsför för närvarande 8 nisch-generika (dvs generika med liten eller ingen konkurrens bortsett från originalläkemedlet) på den svenska och danska marknaden, i tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2018 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. EQL Pharma bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 7 (8) personer och är noterat på AktieTorget. EQL Pharma bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat Indien och Kina.

Stortorget 1,
222 23 LUND
+46 46 12 01 70 http://www.eqlpharma.com