Pressmeddelande Publicerat: 2014-09-18 10:35:00

EQL Pharma AB: Läkemedlet Clarithromycin HEC nu utbytbart mot Klacid i Sverige

Läkemedelsverket har nu fattat positivt beslut om medicinsk utbytbarhet mellan läkemedlet Clarithromycin HEC och originalläkemedlet Klacid för den svenska marknaden. Den totala omsättningen för Klaritromycin i originalledet på den svenska marknaden är 2,2 mkr årligen. För närvarande finns inget Klaritromycin-generika på marknaden i Sverige men ett annat generika finns registrerat. EQL Pharmas mål är att börja sälja Klaritromycin senast under Q1 2015. Läkemedlet kommer att säljas under namnet Clarithromycin HEC för att få synergier vid tillverkningen, eftersom läkemedlet är relativt litet. EQL Pharma kommer därmed att vara ombud för produkten på den svenska marknaden. ”Klaritromycin är den första produkt vi kommer att lansera som en del av vårt nya samarbete med det kinesiska läkemedelsföretaget HEC Pharm. Att produkten nu är medicinskt utbytbar mot originalet betyder att ytterligare ett viktigt delmål är avklarat på vägen mot lansering”, säger Christer Fåhraeus, VD på EQL Pharma. För ytterligare information, vänligen kontakta: Christer Fåhraeus VD EQL Pharma AB (publ) Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00 E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com Hemsida: www.eqlpharma.com EQL Pharma AB (publ) i korthet EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget har tre (3) nisch-generika på marknaden och en pipe-line som senast under 2015 skall växa med minst fyra( 4) ytterligare ”first-in-class generics” (generika utan eller med mycket begränsad konkurrens utöver originalläkemedlet) och under 2016 med ytterligare minst sex (6) nisch-generika. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden.

Dokument

EQL Pharma AB

EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget marknadsför för närvarande 8 nisch-generika (dvs generika med liten eller ingen konkurrens bortsett från originalläkemedlet) på den svenska och danska marknaden, i tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2018 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. EQL Pharma bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 7 (8) personer och är noterat på AktieTorget. EQL Pharma bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat Indien och Kina.

Stortorget 1,
222 23 LUND
+46 46 12 01 70 http://www.eqlpharma.com