Pressmeddelande Publicerat: 2014-09-29 14:07:00

EQL Pharma AB: Hydroxyzine EQL Pharma now approved in Finland

Hydroxyzine EQL Pharma has now become approved for sale by the Finnish Medicines Agency (Fimea). Approvals in Sweden, Denmark and Norway were granted earlier this autumn. Hydroxyzine EQL Pharma belongs to a group of medicines called sedating antihistamines. It has several areas of use which include treatment of anxiety and treatment of certain types of allergic reactions. The total yearly turnover for the original product in the markets that EQL are looking to enter is approximately SEK 34 million. Currently there is no other competitor than the original product on the market. EQLs goal is to start selling the product in Q1 2015 at latest. For further information, please contact: Christer Fåhraeus CEO EQL Pharma AB (publ) Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00 E-mail: christer.fahraeus@eqlpharma.com Website: www.eqlpharma.com EQL Pharma AB in short EQL Pharma is specialised in development and sales of generics, i.e. pharmaceuticals that are medically equivalent to original pharmaceuticals. The company has three (3) niche generics on the market and a pipe-line that will increase with at least 4 additional “first-in-class generics” (generics having no or very limited competition in addition to the original) at the latest during 2015, and at least another six (6) niche generics during 2016. The company is currently entirely focused on prescription medicines in the Nordic countries.

Dokument

EQL Pharma AB

EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget marknadsför för närvarande 8 nisch-generika (dvs generika med liten eller ingen konkurrens bortsett från originalläkemedlet) på den svenska och danska marknaden, i tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2018 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. EQL Pharma bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 7 (8) personer och är noterat på AktieTorget. EQL Pharma bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat Indien och Kina.

Stortorget 1,
222 23 LUND
+46 46 12 01 70 http://www.eqlpharma.com