Pressmeddelande Publicerat: 2014-11-11 15:36:00

EQL Pharma AB: Företrädesemissionen registrerad

EQL Pharmas företrädesemission av Units med övertilldelningsoption har registrerats hos Bolagsverket per måndagen den 10 november 2014. Sista dag för handel med EQL Pharma BTU respektive SR 1 på AktieTorget är fredagen den 14 november 2014. Stoppdag hos Euroclear är tisdagen den 18 november 2014. De nya aktierna och teckningsoptionerna TO 2 beräknas vara levererade till respektive tecknares VP-konton och depåer torsdagen den 20 november 2014. Första dag med handel med teckningsoptionerna TO 2 blir måndagen den 24 november 2014. Genom företrädesemissionen har emitterats 2 837 766 aktier och 1 418 883 teckningsoptioner TO 2. Därtill har lösen av teckningsoptioner TO 1 under oktober månad gett upphov till ytterligare 2 060 aktier, vilka beräknas registreras och levereras till respektive tecknare under november månad. Totalt finns det därmed 16 326 426 aktier och 1 418 883 teckningsoptioner TO 2 i EQL Pharma AB. Lund den 11 november 2014 Styrelsen i EQL Pharma AB (publ) För ytterligare information, vänligen kontakta: Christer Fåhraeus Vd EQL Pharma AB (publ) Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00 E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com Hemsida: www.eqlpharma.com EQL Pharma AB (publ) i korthet EQL Pharma bildades 2006 av Christer Fåhraeus och Karin Wehlin och är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är likvärdiga med originalläkemedel vars patent har löpt ut. Bolaget har en produkt roadmap som till och med 2015 omfattar minst sex ”first-in-class generics” (generika utan ytterligare konkurrenter utöver originalläkemedlet). Under 2016 och framåt planerar Bolaget att lansera ytterligare ett större antal ”first-in-class generics”. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden.

Dokument

EQL Pharma AB

EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget marknadsför för närvarande 8 nisch-generika (dvs generika med liten eller ingen konkurrens bortsett från originalläkemedlet) på den svenska och danska marknaden, i tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2018 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. EQL Pharma bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 7 (8) personer och är noterat på AktieTorget. EQL Pharma bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat Indien och Kina.

Stortorget 1,
222 23 LUND
+46 46 12 01 70 http://www.eqlpharma.com