Pressmeddelande Publicerat: 2015-01-12 14:06:00

EQL Pharma AB: Beslut av Skatteverket om fördelningen av anskaffningsutgift mellan aktie och teckningsoptioner i EQL Pharma

EQL Pharma har begärt beslut av Skatteverket om fördelningen av anskaffningsutgift mellan aktie i EQL Pharma och teckningsoptioner avseende företrädesemission 2014.

Beslut av Skatteverket ger följande besked: Av anskaffningsutgiften om 7 kronor för två aktier och medföljande teckningsoption i EQL Pharma bör 92 % motsvarande 6,44 kronor hänföras till de två aktierna och 8 % motsvarande 0,56 kronor hänföras till teckningsoptionen. För ytterligare information, vänligen kontakta: Christer Fåhraeus VD EQL Pharma AB (publ) Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00 E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com Hemsida: www.eqlpharma.com EQL Pharma AB (publ) i korthet EQL Pharma är svenskt läkemedelsbolag specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. Produkterna produceras både i Europa, Indien och Kina men alltid med europeisk standard och kvalitet.

Dokument

EQL Pharma AB

EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget marknadsför för närvarande 8 nisch-generika (dvs generika med liten eller ingen konkurrens bortsett från originalläkemedlet) på den svenska och danska marknaden, i tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2018 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. EQL Pharma bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 7 (8) personer och är noterat på AktieTorget. EQL Pharma bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat Indien och Kina.

Stortorget 1,
222 23 LUND
+46 46 12 01 70 http://www.eqlpharma.com