Pressmeddelande Publicerat: 2015-02-11 09:00:00

EQL Pharma AB: Clarithromycin HEC lanserad i Sverige

Läkemedlet Clarithromycin HEC (generikum till Klacid) har idag lanserats på den svenska marknaden, i enlighet med tidigare kommunicerade mål. Klaritromycin är ett antibiotikum och tillhör en grupp av läkemedel som kallas för makrolider. Läkemedlet används för att behandla bakteriella infektioner, bland annat infektioner i luftvägarna, halsfluss, bihåleinflammation samt hud- och mjukdelsinfektioner. Den totala omsättningen i originalledet på den svenska marknaden är 2,2 mkr årligen. För närvarande finns inget Klaritromycin-generika på marknaden i Sverige men ett annat generika finns registrerat. Klaritromycin är den första produkt EQL Pharma lanserar som en del av samarbetet med det kinesiska läkemedelsföretaget HEC Pharm. EQL Pharma är ombud för produkten på den svenska marknaden. För ytterligare information, vänligen kontakta: Christer Fåhraeus VD EQL Pharma AB (publ) Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00 E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com Hemsida: www.eqlpharma.com EQL Pharma AB (publ) i korthet EQL Pharma är svenskt läkemedelsbolag specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. Produkterna produceras både i Europa, Indien och Kina men alltid med europeisk standard och kvalitet.

Dokument

EQL Pharma AB

EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget marknadsför för närvarande 8 nisch-generika (dvs generika med liten eller ingen konkurrens bortsett från originalläkemedlet) på den svenska och danska marknaden, i tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2018 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. EQL Pharma bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 7 (8) personer och är noterat på AktieTorget. EQL Pharma bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat Indien och Kina.

Stortorget 1,
222 23 LUND
+46 46 12 01 70 http://www.eqlpharma.com