Pressmeddelande Publicerat: 2015-02-11 09:00:00

EQL Pharma AB: Clarithromycin HEC launched in Sverige

Clarithromycin HEC (a generic to the pharmaceutical product Klacid) has today been launched for sale on the Swedish market, consistent with previously communicated goals. Clarithromycin in an antibiotic and belongs to a group of medicines called macrolides. It is used in treatment of bacterial infections, including e.g. airway infections, tonsillitis, sinusitis and skin- and soft tissue infections. The total yearly turnover for the original product in Sweden is approximately SEK 2.2 million. Currently there is no Clarithromycin generic on the market in Sweden, but one generic competitor is approved for sale in addition to Clarithromycin HEC. Clarithromycin is the first product EQL Pharma is launching as a part of the collaboration with the Chinese pharmaceutical company HEC Pharm. EQL Pharma is local representative for the product on the Swedish market. For further information, please contact: Christer Fåhraeus VD EQL Pharma AB (publ) Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00 E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com Hemsida: www.eqlpharma.com EQL Pharma AB in short EQL Pharma is a Swedish pharmaceutical company specialised in development and sales of generics, i.e. pharmaceuticals that are medically equivalent to original pharmaceuticals. The company is currently focused on prescription medicines in the Nordic countries where the competitive pressure is low or absent, i.e. niche generics. The products are manufactured both in Europe, India and China, but always meeting the European standard and quality.

Dokument

EQL Pharma AB

EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget marknadsför för närvarande 8 nisch-generika (dvs generika med liten eller ingen konkurrens bortsett från originalläkemedlet) på den svenska och danska marknaden, i tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2018 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. EQL Pharma bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 7 (8) personer och är noterat på AktieTorget. EQL Pharma bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat Indien och Kina.

Stortorget 1,
222 23 LUND
+46 46 12 01 70