Pressmeddelande Publicerat: 2015-03-03 08:32:00

EQL Pharma AB: Phenoxymethylpenicillinkalium EQL Pharma nu godkänd i Danmark

Läkemedlet Phenoxymethylpenicillinkalium EQL Pharma har nu blivit godkänt för försäljning av det danska läkemedelsverket.

Phenoxymethylpenicillinkalium EQL Pharma är ett antibiotikum och tillhör läkemedelsgruppen penicilliner. Läkemedlet används vid behandling av olika bakteriella infektioner. Originalet heter Primcillin (MEDA). Den totala omsättningen i originalledet i Danmark är ca 28 mkr årligen. För närvarande finns ingen annan konkurrent än originalet på marknaden, men ett annat generika finns registrerat. EQL Pharmas mål är att börja sälja Phenoxymethylpenicillinkalium EQL Pharma senast under Q4 2015. Företaget säljer sedan sommaren 2013 motsvarande läkemedel i Sverige, under namnet Fenoximetylpenicillin EQL Pharma. ”Det är mycket glädjande att Phenoxymethylpenicillinkalium EQL Pharma nu blivit godkänt i Danmark och närmar sig lansering. Produkten är en del av vår långsiktiga satsning på nya strategiska nisch-generika med liten eller ingen konkurrens”, säger Christer Fåhraeus, VD på EQL Pharma. För ytterligare information, vänligen kontakta: Christer Fåhraeus VD EQL Pharma AB (publ) Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00 E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com Hemsida: www.eqlpharma.com EQL Pharma AB (publ) i korthet EQL Pharma är ett svenskt läkemedelsbolag specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. Produkterna produceras både i Europa, Indien och Kina men alltid med europeisk standard och kvalitet.

Dokument

EQL Pharma AB

EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget marknadsför för närvarande 8 nisch-generika (dvs generika med liten eller ingen konkurrens bortsett från originalläkemedlet) på den svenska och danska marknaden, i tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2018 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. EQL Pharma bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 7 (8) personer och är noterat på AktieTorget. EQL Pharma bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat Indien och Kina.

Stortorget 1,
222 23 LUND
+46 46 12 01 70 http://www.eqlpharma.com