Pressmeddelande Publicerat: 2015-03-03 08:32:00

AktieTorget: Phenoxymethylpenicillinkalium EQL Pharma nu godkänd i Danmark

Läkemedlet Phenoxymethylpenicillinkalium EQL Pharma har nu blivit godkänt för försäljning av det danska läkemedelsverket.

Phenoxymethylpenicillinkalium EQL Pharma är ett antibiotikum och tillhör läkemedelsgruppen penicilliner. Läkemedlet används vid behandling av olika bakteriella infektioner. Originalet heter Primcillin (MEDA). Den totala omsättningen i originalledet i Danmark är ca 28 mkr årligen. För närvarande finns ingen annan konkurrent än originalet på marknaden, men ett annat generika finns registrerat. EQL Pharmas mål är att börja sälja Phenoxymethylpenicillinkalium EQL Pharma senast under Q4 2015. Företaget säljer sedan sommaren 2013 motsvarande läkemedel i Sverige, under namnet Fenoximetylpenicillin EQL Pharma. ”Det är mycket glädjande att Phenoxymethylpenicillinkalium EQL Pharma nu blivit godkänt i Danmark och närmar sig lansering. Produkten är en del av vår långsiktiga satsning på nya strategiska nisch-generika med liten eller ingen konkurrens”, säger Christer Fåhraeus, VD på EQL Pharma. För ytterligare information, vänligen kontakta: Christer Fåhraeus VD EQL Pharma AB (publ) Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00 E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com Hemsida: www.eqlpharma.com EQL Pharma AB (publ) i korthet EQL Pharma är ett svenskt läkemedelsbolag specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. Produkterna produceras både i Europa, Indien och Kina men alltid med europeisk standard och kvalitet.

Dokument

EQL Pharma AB

"EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är likvärdiga med originalläkemedel vars patent har löpt ut. Bolaget har en basportfölj innehållande 15 produkter och en produktlinje som till och med 2015 omfattar åtta "first-in-class generics" (generika utan ytterligare konkurrenter utöver originalläkemedlet)."

Stortorget 1,
226 60 LUND
+46 46 12 01 70 http://www.eqlpharma.com