Pressmeddelande Publicerat: 2015-04-17 15:49:00

AktieTorget: EQL Pharma publicerar årsredovisningen för 2014

EQL Pharma meddelar idag att årsredovisningen för 2014 finns tillgänglig på bolagets hemsida www.eqlpharma.com. För ytterligare information, vänligen kontakta: Christer Fåhraeus VD EQL Pharma AB (publ) Telefon: 0705-60 90 00 E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com Hemsida: www.eqlpharma.com EQL Pharma AB (publ) i korthet EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. EQL Pharma har idag en handfull nisch-generika på marknaden. I tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2016 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. EQL Pharma har ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat Indien och Kina. Bolaget har som finansiellt mål att från och med 2015 vara ett lönsamt bolag. EQL Pharma har säte i Lund. Aktien är noterad på AktieTorget. Läs mer på www.eqlpharma.com.

EQL Pharma AB

"EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är likvärdiga med originalläkemedel vars patent har löpt ut. Bolaget har en basportfölj innehållande 15 produkter och en produktlinje som till och med 2015 omfattar åtta "first-in-class generics" (generika utan ytterligare konkurrenter utöver originalläkemedlet)."

Stortorget 1,
226 60 LUND
+46 46 12 01 70 http://www.eqlpharma.com