Pressmeddelande Publicerat: 2015-04-17 15:50:00

EQL Pharma AB: EQL Pharma’s 2014 Annual Report now available

Today, EQL Pharma announced that the company’s Annual Report for 2014 is available as PDF at www.eqlpharma.com. For more information, please contact: Christer Fåhraeus CEO EQL Pharma AB Phone: +46 (0) 705 – 60 90 00 E-mail: christer.fahraeus@eqlpharma.com Website: www.eqlpharma.com EQL Pharma AB in short EQL Pharma is a Swedish pharmaceutical company specialised in development and sales of generics, i.e. pharmaceuticals that are medically equivalent to original pharmaceuticals. The company is currently focused on prescription medicines in the Nordic countries where the competitive pressure is low or absent, i.e. niche generics. The products are manufactured both in Europe, India and China, but always meeting the European standard and quality. The financial target for the company is to be profitable as of 2015. EQL Pharma’s registered office is in Lund, Sweden. The share is listed on AktieTorget. Read more at www.eqlpharma.com.

Dokument

EQL Pharma AB

EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget marknadsför för närvarande 8 nisch-generika (dvs generika med liten eller ingen konkurrens bortsett från originalläkemedlet) på den svenska och danska marknaden, i tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2018 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. EQL Pharma bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 7 (8) personer och är noterat på AktieTorget. EQL Pharma bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat Indien och Kina.

Stortorget 1,
222 23 LUND
+46 46 12 01 70 http://www.eqlpharma.com