Pressmeddelande Publicerat: 2015-10-19 13:07:00

EQL Pharma AB: Nyemission till Cadila genomförd

Nyemissionen av 6,5 miljoner aktier till Cadila Pharmaceuticals Limited (”Cadila”), som beslutades på extra bolagsstämma den 9 oktober 2015, har nu genomförts. EQL Pharma tillförs därmed 32,5 miljoner kronor.

Efter registreringen kommer EQL Pharma att ha 23 938 666 aktier emitterade. Aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 077 239,97 kronor.

Genom nyemissionen kommer Cadila att äga 27,2 procent av EQL Pharma.

Cadila har även tecknat 2 miljoner teckningsoptioner TO 3, med lösenkurs 6,50 kronor per aktie och lösenperiod 1 april till 15 december 2016. Om teckningsoptionerna TO 3 utnyttjas fullt ut under 2016 kommer Cadila att öka ägarandelen till 32,8 procent av EQL Pharma.

Lund den 19 oktober 2015

Styrelsen i EQL Pharma AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christer Fåhraeus, VD, mobil 0705-609000 eller via christer.fahraeus@eqlpharma.com.

Om EQL Pharma

EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget marknadsför för närvarande fem nisch-generika på den svenska, danska och finska marknaden, i tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2016 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. EQL Pharma bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 6 (7) personer och är noterat på AktieTorget. EQL Pharma bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat Indien och Kina.

EQL Pharma AB

EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget marknadsför för närvarande 8 nisch-generika (dvs generika med liten eller ingen konkurrens bortsett från originalläkemedlet) på den svenska och danska marknaden, i tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2018 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. EQL Pharma bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 7 (8) personer och är noterat på AktieTorget. EQL Pharma bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat Indien och Kina.

Stortorget 1,
222 23 LUND
+46 46 12 01 70 http://www.eqlpharma.com