Pressmeddelande Publicerat: 2016-12-16 09:46:00

EQL Pharma AB: Cadila utnyttjar 973 000 teckningsoptioner av TO3 och EQL tillförs 6,3 MSEK

Cadila Pharmaceuticals Limited (”Cadila”) har tecknat 973 000 teckningsoptioner av TO3.

Cadila erhöll 2 miljoner TO3 med lösenkurs 6,5 SEK och löptid till och med 15 december 2016 i samband med den riktade emissionen i oktober 2015.

Totalt har 973 000 teckningsoptioner av TO 3 utnyttjats (cirka 49 procent av samtliga TO 3), vilket innebär att EQL Pharma tillförs cirka 6,3 mkr. Cadila har efter teckningen 29,9% av kapital och röster i EQL Pharma AB.

De nya aktierna bokförs som EQL Pharma IA tills emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear, vilket beräknas vara klart i slutet av januari 2017.

Efter registreringen kommer EQL Pharma att ha 24 911 666 emitterade aktier. Aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 361 842,47 kronor, en ökning med 284 602,50 kronor

Lund den 16:e December 2016

Styrelsen i EQL Pharma AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christer Fåhraeus

VD EQL Pharma AB (publ)

Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00

E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com

Hemsida: www.eqlpharma.com

EQL Pharma AB (publ) i korthet

EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget marknadsför för närvarande fem nisch-generika på den svenska och danska marknaden, i tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2017 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. EQL Pharma bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter åtta (8) personer och är noterat på AktieTorget. EQL Pharma bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat Indien och Kina.

EQL Pharma AB

EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget marknadsför för närvarande 8 nisch-generika (dvs generika med liten eller ingen konkurrens bortsett från originalläkemedlet) på den svenska och danska marknaden, i tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2018 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. EQL Pharma bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 7 (8) personer och är noterat på AktieTorget. EQL Pharma bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat Indien och Kina.

Stortorget 1,
222 23 LUND
+46 46 12 01 70 http://www.eqlpharma.com