Pressmeddelande Publicerat: 2017-04-24 09:08:00

EQL Pharma: Årsredovisning och koncernredovisning 2016

EQL Pharma meddelar idag att årsredovisningen för 2016 finns tillgänglig på bolagets hemsida www.eqlpharma.com

Bolaget har fattat beslut om att endast trycka 2016 års årsredovisning i en mindre upplaga i enlighet med bolagets miljöpolicy. Till de aktieägare eller andra som inkommer med en begäran om en tryckt årsredovisning distribueras denna per post från vecka 17.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christer Fåhraeus, VD
tel. +46 755 55 12 95
christer.fahraeus@eqlpharma.com

Hemsida: http://www.eqlpharma.com

Om EQL Pharma

EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget marknadsför för närvarande fem nischgenerika på den svenska, danska och finska marknaden, i tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nischgenerika för lansering under 2017 och framöver. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. EQL Pharma har sin bas i Lund, sysselsätter 7 (8) personer och är noterat på AktieTorget. EQL Pharma bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat Indien och Kina

EQL Pharma AB

"EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är likvärdiga med originalläkemedel vars patent har löpt ut. Bolaget har en basportfölj innehållande 15 produkter och en produktlinje som till och med 2015 omfattar åtta "first-in-class generics" (generika utan ytterligare konkurrenter utöver originalläkemedlet)."

Stortorget 1,
226 60 LUND
+46 46 12 01 70 http://www.eqlpharma.com