Marknadsmeddelanden Publicerat: 2017-07-25 10:12:00

AktieTorget: Marknadsmeddelande 208/17 - Sista dag för handel med BTA i New Equity Venture AB

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie, NEVI BTA B, är den 27 juli 2017.

  

Information om betald tecknad aktie:

Kortnamn: NEVI BTA B
ISIN-kod: SE0010023614
Orderboks-ID: 139124
Sista handelsdag: 27 juli 2017

Stockholm den 25 juli 2017 

AktieTorget
telefon 08-511 68 000
e-post info@aktietorget.se 

New Equity Venture International AB

"NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med såväl kontanter som nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som mål att vara delaktiga i målbolagens affärs- och strategiutveckling."

Box 5141,
102 43 STOCKHOLM
08-410 59 140 http://www.newequityventure.com