Mer från bolag Publicerat: 2017-08-16 10:25:00

Transferator AB: Aqurat Fondkommission växer och stärker organisationen med fem erfarna medarbetare

Transferator AB:s helägda dotterbolag Aqurat Fondkommission AB - Sveriges största oberoende emissionsinstitut - har engagerat fem mycket erfarna personer till verksamheten; Johan Mjöberg (senior projektledare), Linus Lindskog (projektledare), Charina Selahn (back-office), Johanna Garpenlöv (back-office) och Katja Sjöstedt (projektledare/back-office). Efter dessa rekryteringar har Aqurat totalt 8 anställda. Verksamheten omsatte år 2016 9,2 Mkr med ett resultat om 1,2 Mkr.

Aqurats VD Carl Norén ger följande kommentar till nyheten:

"Aqurat Fondkommission är Sveriges största oberoende emissionsinstitut och vår viktigaste resurs är våra anställda. Därför är jag mycket glad att vi kunnat knyta dessa kompetenta medarbetare till Aqurat. Tillsammas med tidigare anställda utgör de ett riktigt "Dream-team" enligt mig och vi har nu som ett ledande emissionsinstitut unika förutsättningar att bistå våra kunder i deras transaktioner".

Följande strategiska rekryteringar har skett hos Aqurat Fondkommission AB.

Johan Mjöberg, senior projektledare på Aqurat. Johan kommer närmast från en tjänst som chef för Emittentservice på Aktieinvest FK och har dessförinnan en lång karriär i branschen från bl a Carnegie Investment Bank.

Linus Lindskog, projektledare på Aqurat. Linus kommer närmast från en tjänst inom Market Surveillance på AktieTorget och har tidigare arbetat med Corporate Finance på Sedermera Fondkommission.

Charina Selahn, back-office medarbetare på Aqurat. Charina kommer närmast från en tjänst på back-office inom Ålandsbanken och har innan dess en lång karriär från bl a Carnegie.

Johanna Garpenlöv, back-office medarbetare på Aqurat. Johanna kommer närmast från en tjänst som ansvarig för back-office på Arctic Securities och hade innan dess en tjänst på back-office inom Catella Bank.

Kajta Sjöstedt, projektledare och back-office medarbetare på Aqurat fr o m september 2017. Katja kommer närmast från en tjänst som projektledare och back-office medarbetare på Aktieinvest Emittentservice.

----------------------------------------------------------------------

För mer information hänvisas till:

Fredrik Vojbacke, Verkställande Direktör 

Transferator AB

Transferator är ett riskkapitalbolag med strategin är att förvärva kvalificerade andelar i lovande tillväxtföretag, onoterade såväl som noterade, med tydlig värdepotential. Bolagets mål är att skapa en avkastning till sina aktieägare genom värdeökningar på innehaven samt utdelning av portföljinvesteringar om rätt läge ges.

Box 56067,
102 17 STOCKHOLM
0708-99 04 63 http://www.transferator.com