Rapporter Publicerat: 2017-08-17 08:00:00

Consensus Asset Management AB: Delårsrapport Q2, 2017

·
Kraftigt stigande omsättning till 20 MSEK (+72%)

·
Resultatförbättring till +7,2 MSEK efter skatt (+6,1 MSEK)

·
Det förvaltade kapitalet ökade under kvartalet med ca 1,3 miljarder kronor

·
Consensus Småbolag (+16,91%) rankas efter första halvåret som nr 2 inom kategorin Nordiska bolag hos Morningstar.

·
Consensus Lighthouse Asset visar 11/12 månader med positivt förvaltningsresultat

·
Nytt "Meeting Point" etablerat i Värnamo med god kundtillströmning på kort tid

·
Fortsatt expansion i Jönköping med nyanställning med start i mitten av september

Finansiell information

April - juni 2017

- Bolagets rörelseintäkter för perioden uppgick till 20,0 MSEK (11,6).

- Resultat efter skatt uppgick till 7,2 MSEK (1,1).

- Resultat per aktie uppgick till 0,96 öre (0,15).

Januari - juni 2017

- Bolagets rörelseintäkter för perioden uppgick till 29,4 MSEK (17,5).

- Resultat efter skatt uppgick till 8,3 MSEK (-1,7).

- Resultat per aktie uppgick till 1,10 öre (-0,23).

För att ta del av hela delårsrapporten: http://www.consensusam.se/om/investor-relations/

Consensus Asset Management AB

Consensus affärsidé är att erbjuda institutioner, företag och förmögna privatpersoner högkvalitativa finansiella tjänster och produkter inom Corporate Finance, kapitalförvaltning och tjänstepensionsområdet.

Krokslätts Parkgata 4,
431 68 Mölndal
031-74 55 000 http://www.consensusam.se