Rapporter Publicerat: 2017-10-31 08:00:00

Consensus Asset Management AB: Delårsrapport Q3, 2017

· Stigande omsättning till 13,3 MSEK (+283%).

· Resultatförbättring till +2,2 MSEK. efter skatt (-2,8 MSEK).

· Stabila börser i kombination med goda förvaltningsresultat har bidragit till den kraftiga resultatförbättringen.

· Consensus Småbolag (+23,8%) rankas fortsatt efter nio månader som nummer ett hos Morningstar inom både kategorierna nordiska och svenska aktiefonder.

· Consensus Lighthouse Asset visar 13/14 månader med positivt förvaltningsresultat.

· Efter kvartalet har Consensus stärkt sin stiftelsetjänst genom rekrytering av Henrik Rabell från SEB till huvudkontoret i Mölndal. Henrik påbörjar sin anställning i början av januari 2018.

Finansiell information

Juli - september

- Bolagets rörelseintäkter för perioden uppgick till 13,3 MSEK (4,7).

- Resultat efter skatt uppgick till 2,2 MSEK (-2,8).

- Resultat per aktie uppgick till 0,29 öre (-0,37).

Januari - september

- Bolagets rörelseintäkter för perioden uppgick till 42,8 MSEK (22,2).

- Resultat efter skatt uppgick till 10,5 MSEK (-4,5).

- Resultat per aktie uppgick till 1,39 öre (-0,69).

För att ta del av hela delårsrapporten http://www.consensusam.se/om/investor-relations/

Consensus Asset Management AB

Consensus affärsidé är att erbjuda institutioner, företag och förmögna privatpersoner högkvalitativa finansiella tjänster och produkter inom Corporate Finance, kapitalförvaltning och tjänstepensionsområdet.

Krokslätts Parkgata 4,
431 68 Mölndal
031-74 55 000 http://www.consensusam.se