Mer från bolag Publicerat: 2017-10-31 15:33:00

Nanexa AB: Nanexa uppmärksammas i tidningen Svensk Farmaci

Nanexa uppmärksammas i tidningen Svensk Farmaci

Tidningen Svensk Farmaci publicerade nyligen en artikel om Nanexa och bolagets två senaste anställda som båda är apotekare.

Artikeln publicerades i Nr 5, 2017 och går att läsa i nedanstående länk.

http://www.nanexa.com/wp-content/uploads/2017/10/Svensk-farmaci-1705-sid-28-29-KLARp.pdf

För mer information kontakta:
David Westberg - VD, Nanexa AB (publ) Telefon: 0709 - 42 83 03
E-post: david.westberg@nanexa.se www.nanexa.com

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca. 

Nanexa AB

Nanexa är ett nanoteknologibolag med inriktning på drug delivery. Bolaget ska effektivt driva innovativa projekt från upptäcktsfas till licensiering i preklinisk fas.

Virdings Allé 32,
754 50 UPPSALA
018-100 300 http://www.nanexa.com