Mer från bolag Publicerat: 2017-11-10 09:49:00

Ecoclime Group AB: Ecoclime Group AB presenterar - Accelererad tillväxtstrategi på Stora Aktiedagen

Den 2017-11-13 presenterar Lennart Olofsson, VD, Ecoclime, den senaste utvecklingen i företaget vid stora aktiedagen på hotell Sheraton, Tegelbacken 6 i Stockholm. 

Presentationen livesänds och kan följas på www.aktiespararna.se/tv/live kl 12.00 -12.30. 

Eoclime presenterar sin accelererade tillväxtstrategi och resultaten av densamma under de första 5 månaderna sedan den började tillämpas. Bolaget presenterar även sin senaste systemprodukt Evertherm och hur den ingår i företagets Cirkulära energisystem. Detta i samband med den pågående företrädesemissionen med Units som handlas via Aktietorget. 

Ecoclime erbjuder cirkulära energisystem innefattande smartare klimat-, komfort- och energilösningar i fastigheter baserat på företagets unika ETX-teknologi. Innefattande energieffektivare och lönsammare komfortenergi med system och lösningar för energiackumulering, -återvinning, -utvinning och energilagring. 

Program och anmälan hittar du på: https://www.aktiespararna.se/aktiviteter 

Kontakt 

Ecoclime Group AB                                               

Lennart Olofsson                                                   

Tel: 070 537 16 42                                                 
E-post: lennart.olofsson@ecoclime.se                  

Ecoclime Group AB

"Ecoclime Group erbjuder kunder hållbarare och lönsammare inomhuskomfort och komfortenergi. Baserat på förnybar, återvunnen, återladdad och ackumulerad termisk energi. För energieffektivisering i fastigheter, vårt välmående inomhus och för det globala klimatet."

Nygatan 14,
903 27 UMEÅ
090-77 19 00 http://www.ecoclime.se