Mer från bolag Publicerat: 2017-11-14 15:44:00

Nanexa AB: Nanexas presentation från Stora Aktiedagen 2017 i Stockholm

Nu finns videoinspelningen från Nanexas presentation på Stora Aktiedagen 13 november 2017 i Stockholm publicerad.

Bolagets VD David Westberg presenterar och filmklippet kan ses på nedanstående länk.

https://youtu.be/9xwxTE8eYxU (https://www.youtube.com/watch?v=9xwxTE8eYxU&feature=youtu.be)

För mer information kontakta:
David Westberg - VD, Nanexa AB (publ)
Telefon: 0709 - 42 83 03
E-post: david.westberg@nanexa.se 
www.nanexa.com

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.

Nanexa AB

Nanexa är ett nanoteknologibolag med inriktning på drug delivery. Bolaget ska effektivt driva innovativa projekt från upptäcktsfas till licensiering i preklinisk fas.

Virdings Allé 32,
754 50 UPPSALA
018-100 300 http://www.nanexa.com