Pressmeddelande Publicerat: 2017-11-24 11:12:00

EQL Pharma AB: EQL Pharma signs agreement with leading generic company

EQL Pharma has signed a three-year cooperation agreement, with a possibility to extent, with a leading generic company regarding the drug Potassium chloride. The agreement means that the sales of the drug in the Norwegian, Danish and Finnish markets will be handled by the partner.

EQL estimates that the profitability will be similar, whether EQL Pharma sells on its own or through the partner. However, other benefits such as reduced working capital need and a higher penetration, speaks in favour of the cooperation. The financial mechanism is through profit sharing where the parties get a predefined percentage each. This means that the turnover and the gross profit from the arrangement will be one and the same for EQL Pharma.

The launch of potassium chloride in Sweden and Denmark is expected to take place during the first half of 2018, followed by Norway and Finland in 2019.

Potassium chloride EQL Pharma is part of EQL Pharmas long-term commitment to strategic niche generics with little or no competition. Total sales in Sweden and Denmark are approximately SEK 140 million annually and there is currently one competitor in addition to the original in the market.

EQL Pharma AB

EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget marknadsför för närvarande 8 nisch-generika (dvs generika med liten eller ingen konkurrens bortsett från originalläkemedlet) på den svenska och danska marknaden, i tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2018 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. EQL Pharma bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 7 (8) personer och är noterat på AktieTorget. EQL Pharma bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat Indien och Kina.

Stortorget 1,
222 23 LUND
+46 46 12 01 70 http://www.eqlpharma.com