Marknadsmeddelanden Publicerat: 2017-12-14 16:09:00

AktieTorget: Marknadsmeddelande 315/17 - Sista dag för handel med BTU och första dag för handel med TO 1 i Nanexa AB

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade units, NANEXA BTU, är den 15 december 2017.

  

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: NANEXA BTU
ISIN-kod: SE0010520437
Orderbok-ID: 41KF
CFI: MCMUXR
FISN: NANEXA/UT 1 AK 1 TO
Sista handelsdag: 15 december 2017

Första dag för handel i bolagets teckningsoption, NANEXA TO 1, är den 22 december 2017.  

Information om teckningsoptionen:
Kortnamn: NANEXA TO 1
ISIN-kod: SE0010520452
Orderbok-ID: 43U9
CFI: RMXXXX
FISN: NANEXA/OPT RTS 20190201
Första handelsdag: 22 december 2017

Stockholm den 14 december 2017

AktieTorget
08 511 68 000
info@aktietorget.se 

Nanexa AB

Nanexa är ett nanoteknologibolag med inriktning på drug delivery. Bolaget ska effektivt driva innovativa projekt från upptäcktsfas till licensiering i preklinisk fas.

Virdings Allé 32,
754 50 UPPSALA
018-100 300 http://www.nanexa.com