Marknadsmeddelanden Publicerat: 2017-12-27 14:52:00

AktieTorget: Marknadsmeddelande 334/17- Information om företrädesemission i Transferator AB

Sista dag för handel i bolagets aktier (TRAN A), (TRAN B) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är den 2 januari 2018. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 3 januari 2018.

För en (1) befintlig aktie av serie A erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya A-aktier, för 0,91 SEK per aktie. (3:6 á 0,91 SEK).

Var tredje tecknad aktie av serie A berättigar till två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1.

För en (1) befintlig aktie av serie B erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya B-aktier, för 0,91 SEK per aktie. (3:6 á 0,91 SEK).

Var tredje tecknad aktie av serie B berättigar till två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 2.

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 8 januari 2018 till och med den 18 januari 2018.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 8 januari 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 8 januari 2018 till och med den 22 januari 2018.

Information om teckningsrätten:
Kortnamn: TRAN TR A
ISIN-kod:  SE0010740316    
Orderbok-ID: 44F9
CFI: RSSXXR
FISN: TRANSFERAT/SUBS RTS NL PD
Första handelsdag: 8 januari 2018
Sista handelsdag: 18 januari 2018
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT

Information om teckningsrätten:
Kortnamn: TRAN TR B
ISIN-kod:  SE0010740332  
Orderbok-ID: 44FA
CFI: RSSXXR
FISN: TRANSFERAT/SUBS RTS NL PD
Första handelsdag: 8 januari 2018
Sista handelsdag: 18 januari 2018
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: TRAN BTA A
ISIN-kod: SE0010740324
Orderbok-ID: 44F7
CFI: ESNUFR
FISN: TRANSFERAT/SH A
Handelsperiod: 8 januari 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: TRAN BTA B
ISIN-kod: SE0010740340
Orderbok-ID: 44F8
CFI: ESNUFR
FISN: TRANSFERAT/SH B
Handelsperiod: 8 januari 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 2 januari 2018.

Stockholm den 27 december, 2017

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se 

Transferator AB

Transferator är ett riskkapitalbolag med strategin är att förvärva kvalificerade andelar i lovande tillväxtföretag, onoterade såväl som noterade, med tydlig värdepotential. Bolagets mål är att skapa en avkastning till sina aktieägare genom värdeökningar på innehaven samt utdelning av portföljinvesteringar om rätt läge ges.

Box 56067,
102 17 STOCKHOLM
0708-99 04 63 http://www.transferator.com