Pressmeddelande Publicerat: 2018-01-12 11:22:00

Yield Life Science AB: Datum för offentliggörande av Yield Life Science bokslutskommuniké och årsredovisning ändras

Datum för offentliggörande av Yield Life Science bokslutskommuniké och årsredovisning ändras från den 9 februari till måndag den 5 februari.

För mer info:
Anders Hilmersson, VD Yield Life Science, 0709 424835

Yield är ett listat investeringsbolag som utvecklar en portfölj av företag inom läkemedel och medicinteknik med potential för kraftig värdetillväxt.

Yield Life Science AB, S Allégatan 13, 413 01 Göteborg Tel 0709-424835 info@yield.nu 

Yield Life Science AB

Yield Life Science utvecklar en portfölj av företag inom läkemedel och medicinteknik med potential för kraftig värdetillväxt.

Södra Allégatan 13,
413 01 GÖTEBORG
0709-42 48 35 http://www.yield.nu