Marknadsmeddelanden Publicerat: 2018-01-23 14:56:00

AktieTorget: Marknadsmeddelande 29/18 - Sista dag för handel med Raybased AB:s TO 1 är den 29 januari 2018

Sista dag för handel i bolagets teckningsoption, RBASE TO 1, är den 29 januari 2018. 

Information om teckningsoptionen:
Kortnamn: RBASE TO 1
ISIN-kod: SE0009983885
Oderbok-ID: 40YG
CFI: RMXXXX
FISN: RAYBASED/OPT RTS 20180131 
Sista handelsdag: 29 januari 2018

Stockholm den 23 januari 2018

AktieTorget
08 511 68 000
info@aktietorget.se 

Raybased AB

"Raybased utvecklar och säljer ett trådlöst system för övervakning, styrning och optimering av elektriska funktioner i en fastighet."

Nohabgatan 18A,
461 53 TROLLHÄTTAN
0520-423 444 http://www.raybased.com