Pressmeddelande Publicerat: 2018-01-25 11:35:00

Everysport Media Group AB: Valberedning för Everysport Media Group utsedd

I enlighet med beslutet vid Everysport Media Groups årsstämma 2017 har bolagets styrelseordförande sammankallat en valberedning för att förbereda förslag inför bolagets årsstämma 2018.
Valberedningen består av Paul Fischbein, i egenskap av styrelseordförande i Everysport Media Group, Johan Ejermark, Michael Hansen samt Gustaf Karling i egenskap av representanter för de tre största ägargrupperna/aktiägarna som röstmässigt har de största aktieinnehaven i Everysport Media Group.
Valberedningen har till uppgift att arbeta fram ett förslag till styrelse m.m. att läggas fram för beslut på årsstämman 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hannes Andersson, VD
Tel: 070-736 56 25
E-post: hannes.andersson@esmg.se

Everysport Media Group AB

"Everysport Media Group (ESMG) är en svensk mediakoncern djupt rotad inom sport och spel. Vår strategi utgår från två huvudkomponenter: Content och Media. Inom Content är ESMG en ledande leverantör av resultatdata, speltips och sportnyheter. Kunder är allt från ledande spelbolag världen över, till svenska mediahus, idrottsförbund och slutkonsumenter. Två miljoner besökare interagerar varje vecka med ESMGs produktportfölj inom Media. Ledande digitala sajter som SvenskaFans, EliteProspects, FotbollDirekt, HockeySverige, Everysport, Travtjänsten, Sporttjänsten med flera ryms inom detta område."

Box 3619,
103 59 STOCKHOLM
08 518 010 00 http://www.esmg.se