Marknadsmeddelanden Publicerat: 2018-01-26 11:12:00

AktieTorget: Marknadsmeddelande 35/18 - Information om Eurocine Vaccines AB:s teckningsoption

Första dag för handel med Eurocine Vaccines AB:s teckningsoptioner EUCI TO 2 är den 31 januari 2018.  

En (1) teckningsoption EUCI TO 2 berättigar innehavaren till teckning av en (1) nyemitterad aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 26 november 2018 till 7 december 2018.

Fullständiga optionsvillkor finns på bolagets hemsida.

Information om teckningsoptionen:
Kortnamn: EUCI TO 2
ISIN-kod: SE0010599878
Orderbok-ID: 4683
CFI: RMXXXX
FISN: EUROCINE/OPT RTS 20181207
Första dag för handel: 31 januari 2018
Marketsegment: ATSE
MIC Code: XSAT
Ticksize: A (Other instruments) (https://www.aktietorget.se/media/4805/tick-size.pdf)

Stockholm den 26 januari 2018

AktieTorget
08-511 68 000
e-post info@aktietorget.se 

Eurocine Vaccines AB

Eurocine Vaccines utvecklar nasala vacciner som fyller stora medicinska behov. Vaccinerna utvecklas till proof of concept (klinisk fas I/II) och licensieras sedan till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering. Företagets patentskyddade adjuvansteknologi Endocine™, som är en viktig beståndsdel i de nasala vaccinerna, kan också utlicensieras till andra företag för utveckling inom särskilda indikationer. Företaget fokuserar på det nasala influensavaccinprojektet Immunose™ FLU, som har visat proof of concept i en klinisk studie och i en skyddsstudie i iller.

Karolinska Institutet Science Park, Fogdevreten 2,
171 65 SOLNA
070-634 0171 http://www.eurocine-vaccines.com