Pressmeddelande Publicerat: 2018-02-13 11:16:00

Insplorion AB: Change in number of shares in Insplorion AB (PUBL)

Conversion of convertible notes into shares under the financing agreement announced on December 19th 2017.

The date of conversion was February 12th 2018 and the number of Notes converted was 5. The number of Notes remaining for future conversion is 95. The number of shares and the number of votes before the conversion was 6 548 481. Through the conversion the number of shares and the number of votes has increased by 25 641. The total number of shares and the total number of votes after the conversion will be 6 574 122.

Questions are answered by:
Patrik Dahlqvist, CEO Insplorion AB, +46 723 62 32 61 or patrik.dahlqvist@insplorion.com
Insplorion AB (publ)
Sahlgrenska Science Park
Medicinaregatan 8A                
SE-413 90 GÖTEBORG
SWEDEN

+46 31 380 26 95
info@insplorion.com
www.insplorion.com

Insplorion AB

"Insplorion AB är ett svenskt företag som utvecklar och säljer den egna teknologin NanoPlasmonic Sensing som på ett helt nytt sätt ser vad som händer i ytskikt på nanonivå. Teknologin säljs som färdiga mätinstrument till forskare i hela världen som nu får möjlighet att undersöka molekylära förändringar i realtid inom sina vitt skilda forskningsområden som Life Science och Clean Tech. Teknologin utvecklas även till unika sensorsystem för industriell övervakning och interaktiva slutprodukter som exempelvis statusmätning hos fordonsbatterier och gasövervakning."

Sahlgrenska Science Park, Medicinaregatan 8A,
413 90 GÖTEBORG
+46 (0)31 3802695 http://www.insplorion.com