Marknadsmeddelanden Publicerat: 2018-02-26 17:35:00

AktieTorget: Marknadsmeddelande 51/18 - OptiMobile AB (publ) noteras på AktieTorget den 28 februari 2018

Första handelsdag på AktieTorget för OptiMobile AB:s aktie är den 28 februari 2018. Kortnamnet för aktien är OPT.

Information om aktien: 
Kortnamn: OPT 
Aktienamn: OptiMobile 
ISIN: SE0010769380 
Orderbok-ID: 47YC 
CFI: ESVUFR 
FISN: OPTIMOBILE/SH 
Organisationsnummer: 556637-7403 
LEI: 549300I34RJ4K2T8DR97 
Kvotvärde: 0,066
Första handelsdag: 28 februari 2018
Antal aktier: 9 884 445  
Market Segment: ATSE
MIC code: XSAT
Tick table/liquidity band #: 2 (Shares and depositary receipts) 

Stockholm den 26 februari, 2018

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se OptiMobile AB

OptiMobiles affärsidé är att utveckla innovativa och högkvalitativa kommunikationslösningar som är speciellt anpassade till att lösa telekomoperatörernas behov både idag och i framtiden. OptiMobiles lösning skapar affärsmöjligheter och möjligheter för mobiloperatörer att utveckla nya typer av intäktsströmmar genom att erbjuda sina kunder och tjänsteleverantörer ett brett utbud av nya tjänster inom ett antal områden och marknader. Eftersom tekniken är baserad på vanliga mobilabonnemang behöver slutanvändaren inte ta något aktivt beslut utan kan använda sin telefon som vanligt med sitt vanliga telefonnummer, till skillnad mot internettelefonitjänster som t.ex. Skype eller WhatsApp.

Tulegatan 29,
113 53 Stockholm
08 750 61 90 www.optimobile.se