Rapporter Publicerat: 2018-02-28 08:00:00

Consensus Asset Management AB: Bokslutskommuniké 2017

· Kraftigt stigande omsättning för helåret till 57,0 Mkr (+75%). · Kraftigt förbättrat rörelseresultat till 16,0 Mkr att jämföras med en förlust på -2,2 Mkr för 2016. · Goda förvaltningsresultat och fortsatt stort inflöde av förvaltat kapital, plus 4 miljarder kronor under de senaste två åren, har bidragit positivt till både omsättnings- och resultatlyft. · Consensus Småbolag (+23,87%) rankas fortsatt som nummer ett hos Morningstar inom båda kategorierna nordiska och svenska aktiefonder. · Consensus Lighthouse levererar fortsatt stabil avkastning (+4,77%). · Consensus expansion fortsätter med etablering i Malmö med ett välrenommerat team under första kvartalet 2018. Bolagets nya kontor kommer att vara beläget i Turning Torso.

Finansiell information 

Oktober - december

- Bolagets rörelseintäkter för perioden uppgick till 14,4 Mkr (10,4).

- Rörelseresultatet uppgick till 2,1 Mkr (2,3).

- Resultat per aktie uppgick till -0,30 öre (0,31).

Januari - december

- Bolagets rörelseintäkter för perioden uppgick till 57,0 Mkr (32,6).

- Rörelseresultatet uppgick till 16,0 Mkr (-2,2).

- Resultat per aktie uppgick till 1,09 öre (-0,29).

För att ta del av hela Bokslutskommunikén: http://www.consensusam.se/om/investor-relations/ Consensus Asset Management AB

Consensus affärsidé är att erbjuda institutioner, företag och förmögna privatpersoner högkvalitativa finansiella tjänster och produkter inom Corporate Finance, kapitalförvaltning och tjänstepensionsområdet.

Krokslätts Parkgata 4,
431 68 Mölndal
031-74 55 000 http://www.consensusam.se