Marknadsmeddelanden Publicerat: 2018-03-13 14:58:00

AktieTorget: Marknadsmeddelande 61/18 - Sista dag för handel med BTA i Crowdsoft Technology AB

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie CROWD BTA är den 16 mars 2018. 

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: CROWD BTA
ISIN-kod: SE0010739979
Orderbok-ID: 44E2
CFI: ESNUFR
FISN: CROWDSOFTT/SH
Sista handelsdag: 16 mars 2018

Stockholm den 13 mars 2018

AktieTorget
08 511 68 000
info@aktietorget.se Crowdsoft Technology AB

"Crowdsofts affärsidé är att leverera kommunikationssystem för säkerhetstillämpningar som erbjuder nya möjligheter för övervakning, samverkan, styrning, kontroll och rapportering. Bolaget tillhandahåller användarvänliga applikationer för smartphones och en central serverlösning för koordinering av stora informationsflöden. Med hjälp av Bolagets produkter kan kontrollcentraler för företags-, samhällsviktiga och ekonomiskt betydelsefulla funktioner snabbt skapa sig en bild av störningar så att effektiva och nödvändiga åtgärder kan återställa full produktion eller att räddningsinsatser kan inledas skyndsamt."

Arne Beurlings Torg 9A,
164 40 KISTA
+46 (0)70-765 66 21 http://www.crowdsoft.com