Pressmeddelande Publicerat: 2018-03-28 15:10:00

OptiMobile AB: OptiMobile har slutfört projekt och produktleverans till Telenor Sverige

OptiMobile AB ("OptiMobile") har levererat en uppgraderad produktversion till Telenor Sverige ("Telenor"). Uppgraderingen avser tjänsten Telenor Softphone som Telenor lanserade 2015 och som baseras på OptiMobiles produkter för Windows och macOS. Efter genomförda sluttester och leveransaktiviteter kommer Telenor att lansera den nya versionen till sina kunder och marknaden.

Ordern, som mottogs i slutet av 2017, omfattar nya funktioner till tjänsten Telenor Softphone. Efter genomfört projekt har OptiMobile nu levererat en uppgraderad version av Telenor Softphone som baseras på OptiMobiles produkter för Windows och macOS. Den nya versionen innehåller ett antal nya funktioner och förbättringar för tjänsten Telenor Softphone. Ordervärdet för den nya produktversionen, exkl. licens- och supportintäkter avseende användning av tjänsten, uppgick till drygt 200 000 kr.

Björn Strömgård, Produktägare Unified Communication Solutions & Telenor Softphone på Telenor Sverige:

”Vi på Telenor har alltid haft ett nära samarbete med OptiMobile för att säkerställa den funktionalitet och driftsäkerhet i Telenor Softphone som motsvarar våra kunders förväntningar. Detta är ett alltid pågående arbete som möjliggörs av OptiMobiles lösningsfokuserade inställning och snabbrörlighet".

Lars Rutegård, VD OptiMobile:

”Vi är glada och ser det som mycket positivt att Telenor fortsatt investerar i tjänsten Telenor Softphone och i samarbetet med OptiMobile. Tjänsten Telenor Softphone är ett tydligt exempel på hur OptiMobiles plattform möjliggör för operatörer att kombinera traditionella mobiltjänster med Internetbaserade telefonitjänster. Med Telenor Softphone kan Telenors abonnenter ringa och ta emot samtal från sin dator var som helst i världen utan extra avgifter.”

För mer information om OptiMobile, vänligen kontakta:

Lars Rutegård, VD

Telefon: +46 70-250 90 40

E-post: lars.rutegard@optimobile.se

www.optimobile.se

Denna information är sådan information som OptiMobile AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 mars 2018.

OptiMobile erbjuder telekomoperatörerna innovativa kommunikationslösningar som kombinerar traditionella mobiltjänster med telefonitjänster som levereras via internet. Bolaget har utvecklat en mjukvaruplattform baserad på standardiserad telekommunikation, VoIP / VoWiFi-teknologi och sömlös samtalskontinuitet (seamless handover). Tekniken och plattformen bygger på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet och skapar en lång rad fördelar för både operatörer och abonnenter. Främst ger den operatörerna möjlighet att kunna erbjuda sina abonnenter ett brett utbud av nya typer av tjänster som därigenom skapar nya intäktskällor för operatörerna. Bolaget har en redan befintlig kundstock och ser goda tillväxtmöjligheter för de kommande åren. Läs mer om OptiMobile på www.optimobile.se. OptiMobile AB

OptiMobiles affärsidé är att utveckla innovativa och högkvalitativa kommunikationslösningar som är speciellt anpassade till att lösa telekomoperatörernas behov både idag och i framtiden. OptiMobiles lösning skapar affärsmöjligheter och möjligheter för mobiloperatörer att utveckla nya typer av intäktsströmmar genom att erbjuda sina kunder och tjänsteleverantörer ett brett utbud av nya tjänster inom ett antal områden och marknader. Eftersom tekniken är baserad på vanliga mobilabonnemang behöver slutanvändaren inte ta något aktivt beslut utan kan använda sin telefon som vanligt med sitt vanliga telefonnummer, till skillnad mot internettelefonitjänster som t.ex. Skype eller WhatsApp.

Tulegatan 29,
113 53 Stockholm
08 750 61 90 www.optimobile.se