Mer från bolag Publicerat: 2018-04-03 09:34:00

Aptahem AB: Aptahem presenterar på BioStock Live i Lund

Aptahem AB (publ), ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamer-baserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen, presenterar på BioStock Live den 18 april.

Nästa BioStock Live går av stapeln i Lund på anrika AF-borgen. Eventet är kostnadsfritt och antalet platser begränsat. Bjud gärna med en vän – principen först till kvarn gäller, med reservation för fullbokning.

Aptahem deltar på BioStock Live där VD Mikael Lindstam presenterar senaste utvecklingen och framtiden inom sepsis för bolaget.

Mer information om evenemanget och länk till anmälan finns på https://www.biostock.se/mot-varen-pa-biostock-live-i-lund-18-april/

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com 

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Aktietorget: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners. Aptahem AB

Aptahem AB är ett bioteknikbolag vars affärsidé är att utveckla aptamerbaserade läkemedel för behandling av akuta livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Bolaget utför tillika affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners och licenstagare. Bolagets huvudkandidat Apta-1 utvecklas som ett akutläkemedel ämnat att förhindra uppkomsten av livshotande organ- och vävnadsskador hos sepsispatienter.

Norra Vallgatan 58,
211 22 MALMÖ
0766-33 36 99 http://www.aptahem.com